Urlop ojcowski

Pracownik, który został ojcem czy to biologicznym, czy adopcyjnym, może skorzystać z uprawnienia jakim jest urlop ojcowski.

Wymiar urlopu ojcowskiego (zwanego również „urlop tacierzyński”)

Obecnie wynosi on 2 tygodnie i może zostać przyznany w dowolnym, wybranym przez pracownika momencie. W przypadku ojca biologicznego – nie później niż przed ukończeniem przez dziecko 12 miesięcy; w przypadku ojca adopcyjnego – w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o adopcji dziecka, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia.
Urlop ten, nie może zostać podzielony, zatem pracownik musi go wykorzystać łącznie w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlop ojcowski jest uprawnieniem jednorazowym, można go wykorzystać tylko raz, niezależnie od liczby urodzonych dzieci. Oznacza to, że ojcu, któremu urodziły się np. bliźnięta, czy trojaczki, przysługuje także 14 dni.

Przykład:
Tadeuszowi 7 lutego 2011r. urodził się syn Jaś. Chcąc skorzystać z urlopu ojcowskiego, w dniu 1 lipca 2011r. złożył u pracodawcy wniosek, o udzielenie urlopu ojcowskiego w okresie od 11 – 24 lipca 2011r. Pracodawca wyraził na to zgodę.

Jakich formalności należy dopełnić?

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, najpierw należy złożyć wniosek (zob. wzór wniosku o urlop ojcowski). Istotne jest to, by został on złożony najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w oryginale) oraz oświadczenie o niepobraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego (zob. wzór oświadczenia).

Uprawnienia z tytułu urlopu ojcowskiego:

  • za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński wynoszący 100 % podstawy jego wymiaru; stanowi on przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do zasiłku, po pomniejszeniu oczywiście o składki na ubezpieczenie społeczne;
  • pracownik zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego, który może wykorzystać bezpośrednio po urlopie ojcowskim, a pracodawca nie może odmówić pracownikowi skorzystania z tego uprawnienia. Co więcej, pracownik może wykorzystać swój urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze, nawet jeżeli nie był on planowany. Ponadto urlop ojcowski może spowodować przerwanie, bądź przesunięcie urlopu wypoczynkowego.
  • pracodawca nie może rozwiązać, ani wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie ojcowskim, chyba że pracodawca ogłosił upadłość lub likwidacje albo zachodzą przesłanki uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne, a zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę.
Tagi: , , , , , , , , , , , ,
Napisz pierwszy komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *